Cách Xác Định Vóc Dáng Chuẩn Với Công Thức

Theo thể trạng của người Việt Nam, thì dáng người chuẩn sẽ tính theo độ [...]

Yêu Cầu Chọn Đồng Phục Nhà Hàng Khách Sạn

Mỗi một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đều có một số yêu cầu chung [...]

Quy Định Trang Phục Công Sở

I. QUY ĐỊNH TRANG PHỤC CÔNG SỞ THEO ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH 67/2017/QĐ-UBND Bộ quy [...]

Quan Niệm Về Áo Đồng Phục

1. Đồng phục đại diện cho thương hiệu:  Đồng phục là một trong những công [...]